jazyk / language:   ČJ EN


9. mezinárodní odborná konference

Waste to Energy 2017 - Energetické využití odpadu

20. - 21. března 2017, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9 - Vysočany


Program
 
20. 3., pondělí
 
13.00     registrace
14.00     zahájení konference
 
14.10     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
předsedající: prof. Petr Stehlík, ředitel Ústavu procesního inženýrství FSI VUT v Brně
 
legislativa (zákon o odpadech)
Jaromír Manhart, MŽP ČR
zástupce MPO ČR*, zástupce legislativní rady vlády *
 
vývoj legislativy v okolních zemích, směry vývoje OH
Franz Neubacher (Rakousko)
Martin Kovačič, ředitel, EKOS PLUS (Slovensko)
zástupce, DG Regio*, zástupce (Německo)*
 
cirkulární ekonomika
Milan Chromík, Veolia
 
nakládání s odpady a možnosti digitalizace
Rut Bízková, ředitelka, Středočeské inovační centrum
 
zkušenosti se zpracováním POH
Pavel Růžička, ENVIROS
 
analýza zahraničních trhů I., Srbsko
Jan Pavlík, obchodní ředitel, ENVIROS
 
spalovna nebezpečného odpadu Hradec Králové
Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s. r. o.
 
16.00 - 16.15       Coffee Break
 
16.15 - 18.20       PANELOVÁ DISKUSE,
předsedající: Vojtěch Doležal, SEWACO s. r. o., Centrum kompetence SMART REGIONs

Hlavní diskutovaná témata:
·         Strategie využití finančních nástrojů OP ŽP 2014 -2020 a národních zdrojů SFŽP v oblasti odpadového hospodářství, aktuální stanovisko Evropské komise k možnostem využití dotací EU v oblasti odpadového hospodářství ČR

·         Připravované projektové záměry ČR, financování energetických projektů

·         Stav zákona o odpadech a jeho vliv na odpadové hospodářství ČR

 
Předpokládá se, že ke každému tématu bude souhrnná úvodní přednáška doplněná krátkými dílčími sděleními, která povede k široké diskusi účastníků konference. Závěry této diskuse budou formulovány a prezentovány na závěr konference druhý den k odsouhlasení účastníků konference a budou předány MŽP a MPO. K panelové diskusi jsou již přihlášeni:

Jan Kříž, náměstek ministra, MŽP ČR, Onderek David, ředitel divize Teplárenství, EP Energy, a. s., Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení, Jaroslav Kořínek, člen představenstva, KIC Odpady, a. s., Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s. r. o., Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství, Steffen Thomas Zagermann, jednatel, TEREA Cheb s. r. o., Zbyněk Bouda, ředitel, EA Vysočina, Pavel Pelčák, manažer financování energetiky, Komerční banka, Martin Pavlas, Ústav procesního inženýrství VUT v Brně, Pavel Bartoš, ředitel FITE, a.s., Zbyněk Juřena, ředitel ALTRON a další
 

18.30 - 24.00, raut, víno, networking (hotelová restaurace Benada)
 
 

21. 3., úterý, předsedající: prof. Jaroslav Hyžík, jednatel, E.I.C., spol. s r.o.
 
8.00       registrace
9.00       PANELOVÁ DISKUSE
 
ZEVO v provozu (Chotíkov, Malešice, Brno, Liberec, Bratislava)
provozní zkušenosti, investice, rekonstrukce

Aleš Bláha, ředitel, ZEVO Malešice
Jiří Kratochvil, ředitel, SAKO Brno, a. s.
Pavel Bernát, předseda představenstva, TERMIZO, a. s.
Tomáš Drápela, generální ředitel, Plzeňská teplárenská, a. s.
reprezentant, OLO (Spaľovňa Bratislava)*
 
10.20 - 10.40       Coffee Break
 
Experience in waste-to-energy investments - Case Zabrze (Poland)
Kristian Rehnström, Director, Business Development, Eastern Europe, FORTUM
 
11.10     TECHNOLOGIE/TECHNOLOGICKÉ TRENDY
 
Přeprava a lisování odpadu
Peter Sekera-Bodo, Country Manager pro Střední a Východní Evropu, Max Aicher GmbH & Co. KG
               
New developments from Martin on Waste to Energy systems
Norbert Eickhoff, Senior Vice President, Projects and Sales, MARTIN GmbH
 
Technology Trends in Flue Gas Cleaning
Peter Chromec, Hitachi Zosen INOVA
 
ANALÝZA ZAHRANIČNÍCH TRHŮ II.
Italian experience on Waste to Energy - Success or Failure
Nicola Bertollo, PLAN -ECO
 
 
13.00     diskuse, závěr konference, společný oběd
 
 
*v jednání


 

 

    Partneři konference
 
  Veolia


Komerční banka


Max Aicher


SUNEX


Hitachi Zosen INOVA


Fortum


MARTIN GmbH


ARI Armaturen


SICK


Eveco


CAOK 2


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media