jazyk / language:   ČJ EN


12. mezinárodní odborná konference

Waste to Energy 2021

Energetické využití odpadu 2021

23. - 24. srpna 2021, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9
 

PROGRAM

23. 8., pondělí

13.00     registrace
14.00     zahájení konference
14.10     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, moderující: Petr Stehlík, VUT Brno
témata:
 • legislativa ČR (Nový zákon o odpadech, Nová odpadová vyhláška, ...)
 • výhledy/směry evropské legislativy
 • taxonomie EU
 • regulace - IPPC, BAT, BREF
 • a další
Siegfried Scholz, prezident, ESWET (European Suppliers of WtE Technology)
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, ČAObH
Markus Gleis, Wissenschaftlicher Oberrat · Umweltbundesamt, Germany
Rudi Karpf, Independent Expert on flue gas cleaning Systems, Technical University Mittelhessen
Michal Pálinkás, Partner, act Řanda Havel Legal
 
15.30     Coffee Break
 
16.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, moderující: Vojtěch Doležal, SEWACO
témata:
 • dotační podpora státu a EU (Modernizační fond, Národní plán obnovy operační programy, ...)
 • komerční zdroje financování projektů
 • a další
Ivo Marcin, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, SFŽP
Jiří Jirásek, předseda představenstva, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Pavel Beran, Energy Finance Director, Komerční banka
Blahoslav Němeček, Associate Partner, EY
Mario Mocker, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Mirek Spicar, spicar-consulting
 
PANELOVÁ DISKUSE k oběma blokům
přednášející z obou bloků plus:
Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace Odpadového hospodářství
a další
 
18.30 - 24.00, raut, víno, networking (hotelová restaurace Benada)
--
 
 
 
24. 8., úterý
 
8.00       registrace
9.00       ÚVODNÍ SLOVO
               Richard Brabec, ministr, Ministerstvo životního prostředí ČR
              
9.15       PANELOVÁ DISKUSE, moderující: Jaroslav Hyžík, E.I.C., spol. s r. o.
témata:
 • ZEVO (Chotíkov, Malešice, Brno, Liberec) - provozní zkušenosti, investice, rekonstrukce
 • připravované projektové záměry ČR a zahraničí
Karel Jelínek, ředitel, SAKO Brno
zástupce, TERMIZO a. s., (ZEVO Liberec)
Tomáš Baloch*,  ZEVO Malešice
Pavel Drápela, ZEVO Chotíkov
Tomáš Drápela, předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení
Václav Král, předseda představenstva, Teplárna České Budějovice (ZEVO Vráto)
Alois Studenic, ředitel, EUCS
Michal Šyc, Ústav chemických procesů AV ČR
 
10.40     Coffee Break
 
11.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, moderující: Jaromír Manhart, SFŽP
témata:
 • technologie a technologické trendy
 • věda a výzkum
Peter Quicker, RWTH Aachen University Unit of Technology of Fuels
Werner Bauer, WtERT
Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s. r. o.
Marek Lang, MILLENIUM TECHNOLOGIES
Bořivoj Tomis, VALMET
Ladislav Vilimec, VŠB TU Ostrava
 
13.00     diskuse, závěr konference, společný oběd
 
--
*v jednání
 

 

    Partneři konference
 
  Komerční banka 2020


VALMET


MARTIN GmbH


Konecranes


Demag


EY


Eveco


Millenium Technologies


SICK


ARI Armaturen


Union Ocel


SEWACO


CAOK 2


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media