jazyk / language:   ČJ EN
STEO AF Power agency


14. mezinárodní odborná konference

Waste to Energy 2023
Energetické využití odpadu

28. - 29. března 2023, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9
 
konference je organizována ve spolupráci se STEO
(Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů)


PROGRAM KONFERENCE
 
28. 3., úterý
 
8.15       registrace

9.00       zahájení konference

9.05       úvodní zdravice
Petr Hladík, ministr, Ministerstvo životního prostředí ČR (video zdravice)
Ella Stengler, Managing Director, CEWEP (Confederation of European WtE Plants)
Aleš Bláha, představenstvo, STEO
 
9.20 - 10.50       TECHNICKÉ PREZENTACE PROZOVATELŮ ZEVO, moderující:
 
GOLEM Generální obnova linek a ekologizace Malešice - průběh projektu a vliv požáru
Tomáš Žižka, vedoucí odboru údržby a investic, ZEVO Malešice
Zdeněk Bouda, ekonom, ZEVO Malešice
 
Výsledky rozborů složení produktů spalovacího procesu jako podklad určení složení SKO v aglomeraci Brno
Jana Suzová, environmentální specialistka, SAKO Brno, a. s.
 
Nová dotřiďovací linka
Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně, SAKO Brno, a. s.
 
Optimalizace životnosti kotle
Martin Křehlík, technický ředitel, TERMIZO a. s.
 
10.50 - 11.10     Coffee Break
 
Provozní zkušenosti ZEVO. Budoucí rozvoj s ohledem na nové BAT (využití tepla spalin, separace neferomagnetických prvků ze škváry)
Pavel Veselý, vedoucí provozu, ZEVO Plzeň
 
11.25 - 12.50     TECHNICKÉ PREZENTACE
 
Řešení separace cenných neželezných (nemagnetických) kovů ze strusky
Jan Slovák, Head of Sales, WAMAG, spol. s r.o.
 
Sumitomo SHI FW Portfolio zhodnocení odpadu a dekarbonizace. Pokročilá řešení pro dekarbonizovaný svět.
Grzegorz Kocot, Regional Business Development Manager, Sumitomo SHI FW

Zkušenosti s logistikou dopravy odpadů v ČR
Martin Doležal, jednatel, Brnie, s.r.o
 
Zachytávání CO2 - status quo a výhled
Rudi Karpf, Technical University Mittelhessen
 
Energetické využití odpadů, získané zkušenosti a očekávaný vývoj v budoucnosti
Peter Quicker, RWTH Aachen University of Technology of Fuels
 
12.50 - 13.40     oběd
 
13.40 - 13.50     prezentace posterové sekce (součástí letošní konference bude posterová  sekce, na vystavené postery (akademické i firemní) upozorníme formou PPT prezentace)
 
13.50 - 14.40     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - energetické využití kalů z ČOV, výroba vodíku jako součást WtE
 
Rozvoj tepelného zpracování čistírenských kalů v Německu
Markus Gleis, Umweltbundesamt, Germany
 
Partneři pro spalování kalů
Ralf Decker, obchodní ředitel, KÜTTNER MARTIN Technology GmbH
 
Výroba H2 v zařízení ZEVO ve Wuppertalu
Andreas Meyer, Wuppertaler Stadtwerke
 
14.40 - 15.40     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - možnosti financování projektů WtE
 
Modernizační fond - možnosti dotačního financování WtE
bude upřesněno
 
Operační program ŽP 2021 - 2027 (plánované aktivity k podpoře)
Tomáš Prokop, ředitel Odboru odpadového hospodářství, SFŽP
 
Možnosti Národní rozvojové banky při financování projektů odpadového hospodářství
Pavel Křivonožka, člen představenstva, Národní rozvojová banka
 
Možnosti a zkušenosti z komerčního financování projektů odpadového hospodářství
Pavel Beran, Energy Finance Director, Komerční banka
 
 
15.40 - 16.00     Coffee Break
 
16.00 - 17.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - legislativa, regulace
 
Aktuální stav legislativy EU pro oblast WtE
Ella Stengler, Managing Director, CEWEP (Conferderation of European Waste-to-Energy Plants)
 
Aktuální stav legislativy a regulace v oblasti odpadového hospodářství
David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR
 
Aktuální stav legislativy v oblasti odpadového hospodářství
Václav Král, poslanec, PSP ČR (předseda podvýboru pro technickou ochranu ŽP)
 
Jak dnes hospodařit s kybernetickou bezpečností
Petr Opluštil, HAVEL & PARTNERS
 
17.00 - 17.40     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - asociace a sdružení
 
Dopady nové odpadové legislativy na města a obce
Olga Dočkalová, místopředsedkyně komise, ŽP a energetika, Svaz měst a obcí
 
Aktuální stav legislativy a připravenosti technologií v ČR pro podporu recyklace odpadů
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství
 
Aktuální stav přípravy ukončování skládkování v ČR a transformace společností zaměřených na svoz a skládkování odpadů
Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
 
Význam energetického zpracování odpadů pro zásobování teplem v ČR
Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR
 
17.40 - 18.30     PLENÁRNÍ DISKUSE (nový formát - elektronický sběr diskusních námětů a příspěvků v průběhu celé konference s moderovanou diskusí)
 
18.30 - 24.00, raut, víno, networking (hotelová restaurace Zodiac)
 
--
29. 3., středa
 
8.00       registrace
9.00       PANELOVÁ DISKUSE ředitelů a managementu ZEVO, moderující:
témata:
  • Trendy v oblasti odpadového hospodářství
  • ZEVO v kontextu energetiky ČR
  • Význam ZEVO v kontextu energetiky a teplárenství
  • 60 let spalování odpadů ve Vídni - jak odpadové hospodářství přispívá k energetické nezávislosti rakouského hlavního města”
 
úvodní prezentace:
Blahoslav Němeček, partner, EY
Helga Stoiber, Senior Partner, UVP Environmental Management and Engineering (ZEVO Vídeň)
 
panelisté:
Pavel Bernát, předseda představenstva, TERMIZO a. s., Karel Jelínek, generální ředitel, SAKO Brno, a. s.,
Tomáš Baloch, ZEVO Malešice, Jakub Vojta, obchodně-technický ředitel, Plzeňská teplárenská, a. s.
 
11.00     Coffee Break
 
11.20 - 13.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK/PANELOVÁ DISKUSE - připravované a nově realizované projekty
moderující:  Vojtěch Doležal, Rudi Karpf, Peter Quicker

témata:
  • připravované a realizované projektové záměry ČR a zahraničí
panelisté/přednášející:
Miroslav Krpec, předseda představenstva, Energotrans, a. s. (ZEVO Mělník)
Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva, Teplárna České Budějovice, a. s. (ZEVO Vráto)
Petr Mareš, technický ředitel, United Energy, a. s. (EVO Komořany)
 
12.10 - 13.00     TECHNOLOGIE

 
The modern MARTIN - WtE System Experiences-Developments
Steffen Scholz, Senior Sales Manager, MARTIN GmbH
 
prezentace
zástupce, Valmet Technologies Oy
 
Nejmodernější čištění spalin s ohledem na WI-BREF
Rüdiger Margraf, Managing Director, LUEHR FILTER GmbH
 
13.00     závěr konference, společný oběd
--
 
16.00 - 18.00     EXKURZE ZEVO MALEŠICE
Exkurze je určena pro zástupce měst a obcí.

 


 
 

 

    Partneři konference
 
  Komerční banka 2020


MARTIN GmbH


Konecranes


Demag


VALMET


SUMITOMO


LUEHR FILTER


WAMAG


KUTTNER MARTIN


HILTI


Eveco


KDMM


VOLTSMILE


SICK


HAVEL & PARTNERS


SEWACO


CAOK 2


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media