jazyk / language:   ČJ EN


11. mezinárodní odborná konference

Waste to Energy 2019

Energetické využití odpadu 2019

21. - 22. března 2019, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9 - Vysočany


Program
 
21. 3., čtvrtek
 
13.00     registrace
14.00     zahájení konference
14.10     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
 
témata:
  • legislativa ČR, EU
  • regulace - IPPC, BAT, BREF
 
Jaromír Manhart, MŽP ČR
Rudi Karpf, Managing Director, ete.a, Lich (D)
Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR
 
Krajské územní energetické koncepce a jejich význam pro rozvoj EVO v ČR  
Tomáš Voříšek, SEVEn
 
EVECONT - inovativní řešení energetického využití odpadů
Marek Šarlej, ředitel, EVECO Brno, s. r. o.
 
Nákladově efektivní přeprava zhutněného komunálního odpadu a RDF-SRF - zkušenosti z provozu v Německu
Thomas Schumann, Head of Sales, Max Aicher Bischofswerda GmbH & Co. KG

Influence of new WI - BREF on the concepts of flue gas cleaning in the future - what will change?
Rüdiger Margraf, Director, LUEHR FILTER GmbH

 
15.30     Coffee Break
 
16.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK a PANELOVÁ DISKUSE
 
témata:
  • vývoj legislativy v okolních zemích
  • směry vývoje OH
  • Best Practice (zahraniční případové studie)
  • financování energetických projektů
 
Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenského sdružení ČR, Vojtěch Doležal, Managing Director, SEWACO s. r. o., Michal Stieber, jednatel, Veolia Využití odpadů ČR, Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství, zástupce EVECO Brno, s. r. o., Zbyněk Bouda, ředitel, EA Vysočina, Pavel Beran, Komerční banka, Jaromír Manhart, MŽP ČR, Tomáš Voříšek, SEVEn a další
 
18.30 - 24.00, raut, víno, networking (hotelová restaurace Benada)
 
  
 
 
22. 3., pátek
předsedající: prof. Jaroslav Hyžík, jednatel, E.I.C., spol. s r.o.
 
8.00       registrace
9.00       PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
témata:
  • připravované projektové záměry ČR a zahraničí
  • technologie a technologické trendy
  • věda a výzkum
 
Biologické sušení směsného komunálního odpadu
Vojtěch Pilnáček, UK v Praze
 
Decentralizovaná výroba energie z TAPů jako alternativa při nakládání s odpady
Petr Salvet, jednatel, VYNCKE
 
Manipulační technika pro ZEVO
Heikki Lappalainen, Director, ETO Cranes, Konecranes and Demag s.r.o.

Kogenerační ZEVO s novou koncepcí parního generátoru s vyloučením chloridové koroze
Ladislav Vilimec, Jaroslav Konvička, VŠB TU Ostrava
 
Předrealizační činnosti a postup rekonstrukce ZEVO Malešice
Alois Studenic, ředitel, EUCS
Jaroslav Havran, jednatel, EFW s. r. o.
 
10.40     Coffee Break
 
11.00     PANELOVÁ DISKUSE
 
témata:
  • ZEVO (Chotíkov, Malešice, Brno, Liberec) - provozní zkušenosti, investice, rekonstrukce
 
Aleš Bláha, ředitel, ZEVO Malešice
Pavel Bernát, předseda představenstva, TERMIZO, a. s.
Tomáš Drápela, generální ředitel, Plzeňská teplárenská, a. s.
Karel Jelínek, ředitel, SAKO Brno, a. s.
Alois Studenic, ředitel, EUCS
a další
 
13.00     diskuse, závěr konference, společný oběd 

 

    Partneři konference
 
  Max Aicher, New


Vyncke


Randa Havel Legal


Komerční banka


Konecranes


Demag


LUEHR FILTER


MARTIN GmbH


Eveco


SICK


Union Ocel


ARI Armaturen


CAOK 2


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media