jazyk / language:   ČJ EN


8. mezinárodní odborná konference

Waste to Energy 2016 - Energetické využití odpadu 

31. března - 1. dubna 2016, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9 - Vysočany
jazyk konference: ČJ, AJ

Program 

31. března, čtvrtek
předsedající: Petr Stehlík, ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně
 
13.20 registrace
14.00 zahájení
 
14.10 - 15.40
Programové období 2014 - 2020
Legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství ČR

Jan Kříž*, náměstek ministra, MŽP ČR
Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, MŽP ČR
 
Cesta k oběhovému hospodářství
Milan Chromík, Country Manager divize odpady společnosti Veolia
 
Časová osa vývoje a realizace projektů
Alois Studenič, ředitel, EUCS
 
15.40 - 16.00       Coffee Break
 
16.00 - 17.00      
Financování energetických projektů
Pavel Pelčák, manažer financování energetiky, Komerční banka
 
Zařízení ZEVO (WtE) jako základ ekonomického plánování odpadového hospodářství (na příkladu SAKO Brno)
Vojtěch Doležal, SEWACO s. r. o.
 
Podklady pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020
Analýza a optimalizace sítě zařízení pro nakládání s odpady - představení projektu

Michal Stieber, manažer pro sektor odpadového hospodářství, EY
 
Potenciál materiálově nevyužitelných odpadů a návrh optimální sítě pro jejich zpracování
Martin Pavlas, Ústav procesního inženýrství VUT v Brně
 
Nebezpečné spalitelné odpady - současné vs. potřebné kapacity
Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s.r.o.
 
17.00 - 18.20
Diskusní blok, předsedající: Petr Stehlík, ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně
Aktuální stav a budoucnost projektů KIC Ostrava, EVO Komořany, ISNOV (Vysočina), ZEVO Chotíkov*
ZEVO a CZT, Jak se svozové firmy připravuji na konec skládkování
Malé vs tradiční spalovny, Spalovny nebezpečného odpadu, Nový zákon o odpadech

Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení, Jaroslav Kořínek, člen představenstva, KIC Odpady, a. s.
Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s. r. o., Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství, Zbyněk Bouda, ředitel, EA Vysočina, Roman Klobouček, obchodní ředitel, ČKD PRAHA DIZ, a. s.
Steffen Thomas Zagermann, jednatel, TEREA Cheb s. r. o.
 
18.30 - 24.00 
Večerní raut a ochutnávka vína v hotelové restauraci Benada
 
--
 
1. dubna, pátek
předsedající: Michal Stieber, manažer pro sektor odpadového hospodářství, EY

 
8.50 registrace
9.20 zahájení
 
9.30 - 11.10
Provozní zkušenosti
Aleš Bláha, ředitel, ZEVO Malešice
Jiří Kratochvil, ředitel, SAKO Brno, a. s.
 
Zahraniční zkušenosti (Polsko):

Projekty ZEVO v Polsku, model PPP a možná východiska pro ČR
Michal Stieber, manažer pro sektor odpadového hospodářství, EY
 
Overview of the Polish EfW Market with focus on the Poznan project
Peter Chromec, Hitachi Zosen INOVA

Waste to Energy project in Bialystok, Poland by Budimex - Lessons Learned
Artur Mitrowski, Commercial Director, Budimex SA
Andrzej Kaczmarek, Development Director, Budimex SA

11.10 - 11.30       Coffee Break
 
11.30 -13.00 
Zahraniční zkušenosti (Rakousko):
Franz Neubacher, Technical Director, UVP Environmental Management and Engineering
 
Technologické trendy:
 
Unikátní izolace ROCKWOOL v oblasti potrubních pouzder - výroba pro střední Evropu přemístěna do Bohumína
Branislav Kožík, Sales Manager, RTI CZ&SK, ROCKWOOL Technical Insulation
 
Energetické využití odpadů - řešení společnosti PBS
Leoš Zahrádka, člen představenstva, CEO, PBS, a. s
 
MARTIN Waste to Energy  and  Anaerobic Dry Digestion Process
Norbert Eickhoff, Senior Vice President, Projects and Sales, MARTIN GmbH
 
Modelování spalné teploty v zařízení pro spalování odpadů
Jozef Vlček, Institut environmentálních technologií
 
 
13.00     závěr konference

13.30     společný oběd

 

 

    Partneři konference
 
  Veolia


Komerční banka


Hitachi Zosen INOVA


Rockwool


EY


MARTIN GmbH


Doosan Škoda Power


PBS Brno


ARI Armaturen


SICK


kompaflex - DMM


CAOK 2


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media